وزارت تحصیلات عالی افغانستان

ریاست عمومی امتحانات

نتایج امتحانات کانکور عمومی٬ متفرقه٬ اختصاصی (۱۴ پاسان)٬ فارغان مدارس علوم دینی و برنامه شبانه ۱۳۹۷ مرکز و ولایات